biologische groenten oogsten

Een concrete afspraak

 Een Pergola associatie is een samenwerkingsverband tussen een groep betrokken burgers en een landbouwbedrijf. Pergola is de Nederlandse
term voor een beweging die in de VS is ontstaan als CSA, Community Supported Agriculture. Het woord Pergola staat symbool voor de relatie tussen de klant en het boerenbedrijf: de deelnemers vormen het symbolische geraamte waarlangs de plant -het boerenbedrijf- op kan klimmen en waaraan het steun en stevigheid ontleent.

Burgers verbinden zich met een landbouwbedrijf door toe te zeggen (wekelijks) een deel van de oogst af te nemen ongeacht of die groot of kleiner uitvalt en daarvoor de kosten te dragen. De boeren spannen zich op hun beurt in om de aarde, de planten en de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Op basis van deze eenvoudige afspraak ontstaat er een netwerk rondom de tuinderij met een grote stabiliteit en veel mogelijkheden.
Wij hebben gekozen voor deze samenwerkingsvorm om mensen te betrekken bij het verbouwen van hun voedsel en om onafhankelijk te zijn van de onzekere markt en de tussenhandel. Het Pergola systeem geeft stabiliteit in afzet en inkomen. Wij leveren het liefst direct aan onze klanten die bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor eerlijke produkten. Ook vinden we het leuk en belangrijk om een groep van betrokken deelnemers rondom ons bedrijf te hebben.

Kenmerken van een Pergola associatie
Er is een concrete samenwerking tussen de boer van een landbouwbedrijf en de deelnemers. Boer en deelnemers maken samen een aantal afspraken:

  • gezamenlijk delen van de oogst (risicodeling), wederzijdse zorg
  • gezamenlijk delen van de kosten
  • openheid van zaken: transparante prijsvorming, open boekhouding, deelnemers zijn betrokken bij het beleid van de boerderij

Met dank aan Tineke Bakker, de Oosterwaarde
http://www.oosterwaarde.nl/

 

Bekijk hier de Pergola enquête 2019

Bekijk hier de Pergola enquête 2020

   

 

Koningslaan 5A
3981HD Bunnik

info@tuinderijdevollegrond.nl

Volg ons:   fb     

NL-BIO-01 023942  EU Organic Logo Colour rgb