biologische tuin Utrecht

Kleinschalig en handwerk

Bij Tuinderij De Volle Grond wordt het werk zoveel mogelijk met de hand gedaan. Enerzijds omdat wij geen zware machines op onze kostbare grond willen die de bodemstructuur bederven, anderzijds om zinvol en gezondmakend werk te kunnen bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Deze werkwijze sluit goed aan bij de doelstelling om de tuin als historische moestuin in stand te houden (zie Historie).

Afzet lokaal en direct

Wij verkopen onze producten uitsluitend lokaal en bij voorkeur direct aan de consument. Op deze manier wordt niet onnodig gesleept met voedsel en kunnen we de markt en de tussenhandel omzeilen en een eerlijke prijs voor onze produkten vragen.

Betrokkenheid

We vinden het leuk om mensen bij onze tuin te betrekken, ze te vertellen over de gewassen, de plek en de biologische landbouw. Veel stadsbewoners zijn de verbinding met landbouw, voedsel en de seizoenen kwijtgeraakt, maar velen blijken ook weer op zoek te zijn naar deze verbinding. Mensen vinden het steeds belangrijker om weer te weten waar hun eten vandaan komt en hoe het wordt verbouwd. Mede omdat onze tuin zo dicht bij de stad ligt, kunnen en willen wij voorzien in deze behoefte. Onze vaste klanten zijn bijvoorbeeld altijd welkom om op de tuin te komen kijken en kunnen elke woensdagmiddag meewerken als ze dat willen. Daarnaast organiseren we geregeld activiteiten op de tuin, zoals rondleidingen, een gezamenlijke picknick en eens per jaar een pompoenoogstdag. Zie ook: Wat is pergola?

Zorg en aandacht

Het allerbelangrijkste bij dit alles is de zorg en aandacht voor de mensen, de dieren, de bodem, de gewassen en de plek als geheel.
We werken biologisch en gebruiken dus geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. We hanteren een ruime vruchtwisseling en gebruiken dierlijke mest en compost om de bodem en gewassen gezond te houden.
Daarnaast werken we met zoveel mogelijk gesloten kringlopen en verbouwen we veel verschillende gewassen.
Voor de mensen op de tuin is er ruimte om naar eigen kunnen en in eigen tempo te werken. De gewassen krijgen de tijd om te groeien. Wij geloven dat je de liefde en aandacht waarmee de groenten worden verzorgd, kunt proeven!

Koningslaan 5A
3981HD Bunnik

info@tuinderijdevollegrond.nl

Volg ons:   fb     

NL-BIO-01 023942  EU Organic Logo Colour rgb