biologische tuin Utrecht

Het doel van de biologische landbouw is op zo natuurlijk mogelijke wijze gewassen telen en dieren houden. Dit houdt onder andere in dat er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Maar behalve het weglaten van bepaalde zaken, omvat "biologisch" veel meer maatregelen om een duurzame landbouw te bewerkstellingen.

Vruchtwisseling

Een onmisbaar element is de vruchtwisseling. Dit houdt in dat op een bepaald stuk land elk jaar een ander gewas wordt verbouwd. Hiermee voorkom je eenzijdige bodemuitputting en bodemgebonden ziekten en plagen. De diverse gewasgroepen roteren dus door de jaren over een stuk grond. Tuinderij De Volle Grond heeft een vruchtwisseling van 1 : 6; de tuin is verdeeld in 6 percelen en pas na 6 jaar komt een gewasgroep weer op dezelfde plek te staan. Eens in de 6 jaar krijgt een perceel een jaar "rust", er staat dan een groenbemester op. Dit is een gewas dat de bodemstructuur verbetert en in sommige gevallen stikstof in de grond brengt. Wij gebruiken hiervoor Rode Klaver en Phacelia. Phacelia is een door bijen zeer geliefde plant. 

Bemesting

In plaats van kunstmest (stikstof) wordt in de biologische landbouw gebruik gemaakt van dierlijke mest, compost en vlinderbloemigen, zoals klavers. Vlinderbloemigen kunnen met behulp van bacteriën op hun wortels luchtstikstof binden in de bodem.
Met dierlijke mest en compost wordt voornamelijk de bodem gevoed, terwijl kunstmest vooral gericht is op het voeden van de gewassen. Biologische gewassen krijgen hierdoor de tijd om te groeien, ze worden niet "opgejaagd" en zijn daarom steviger van structuur en hebben meer smaak. Biologische gewassen moeten harder werken om aan hun voedsel te komen. 

Bodem

De bodem is in de biologische landbouw van levensbelang: een gezonde en vitale bodem is een voorwaarde voor gezonde en sterke gewassen. Het gaat dan niet alleen over een rijke bodem met voldoende voedingsstoffen, maar meer nog over een gezond en divers bodemleven. Je kunt een gezonde bodem zien als het kapitaal van een biologisch landbouwbedrijf. Een bioboer kan, als er wat fout gaat, niet meer bijsturen met een extra kunstmestgift, of een bespuiting, dus hij/zij moet zorgen dat bodem en gewassen tegen een stootje kunnen. Zo zullen biologische gewassen in het algemeen dieper wortelen dan gangbare gewassen om bij de voedingsstoffen in de bodem te komen, waardoor ze beter bestand zijn tegen droogte. Biologisch boeren betekent vooruit kijken en preventief werken.

Koningslaan 5A
3981HD Bunnik

info@tuinderijdevollegrond.nl

Volg ons:   fb     

NL-BIO-01 023942  EU Organic Logo Colour rgb